IICM2013
   
English
مقالات بین المللی پذیرفته شده مقالات شفاهی نشست ملی مقالات پوستری نشست ملی محورها و راهنمای ارسال مقاله
فراخوان مقاله

    ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری در روزهای ۳۰ مهر و ۱ آبان ماه ۱۳۹۳ با همکاری سازمان‌ها و موسسات ملی و بین‌المللی در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه برگزار می‌شود. از کلیه صاحب‌نظران و علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا مقالات علمی و پژوهشی، و نتایج تجربیات عملی خود را مطابق با محورهای کنفرانس، در این اتفاق علمی مشارکت دهند. به‌طور کلی انتظار می‌رود مقالات رسیده به کنفرانس، دارای محتوای پژوهشی و تحقيقاتی در مباني نظري، الگوها و تجربیاتی عملی، فنون و مهارت‌هاي تخصصی متناسب با محورهاي مطروحه كنفرانس باشند. از محورهای پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری انتظار می‌رود در تعمیق بحث سرمایه فکری در منطقه موثر باشند. محورهای پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری عبارتند از:

مفاهیم و چارچوب‌های سرمایه فکری:
سرمایه‌ انسانی ♦ سرمایه ساختاری ♦ سرمایه بازار ♦ سرمایـه مـشتـری ♦ سرمـایـه عـلاقـه ‌داران ♦ بـرنـد و عـلائـم تجـاری ♦ سـرمایه سـازمانی ♦ سرمایـه فرآیندی ♦ سرمایـه نوآوری و نوپدید ♦ سرمـایـه اجتمـاعـی ♦ سرمـایـه ارتبـاطاتی ♦ سرمـایـه / دارائـی دانشـی و اطـلاعـاتـی ♦ مـالکیت فکـری ♦ رویـه‌هـای کسب و کـار ♦ پویایی سرمایه فکری ♦ مزایا و محدودیت کاربرد نظریـه سرمـایـه فکـری ♦ چیدمـان راهبردی ♦ نـظـام مـلـی نـوآوری
 
شناسایی، ارزش‌گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری:
شـنـاسـایـی دارائـی‌هـای نـامـشـهـود ♦ حسـابداری سـرمایه فـکـری و نـامـشـهـود ♦ ارزش‌گذاری سرمایه فکری ♦ سرمایه فکری و زنجیره ارزش ♦ سنجش و ارزیابی سرمایه فکری ♦ ارزیـابـی و سـنـجش دارایـی‌هـای دانـشـی ♦ ارزیابی و سنجش مالکیت فکـری ♦ سنجش برند ♦ تحلیل اثـر سرمـایـه فکـری بـر ارزش سهـام ♦ اظهارنامـه‌ مالی و اظهارنـامه سرمـایـه فکـری ♦ حسابداری سرمایـه انسانـی ♦ تحـلیل مدل‌ها‌، شاخص‌هـا، سنجـه‌ها و فاکتـورهای سنـجش سرمایه فکری ♦ تحلیل مدل‌های سنجش مستقیم ♦ تـحلیـل مـدل‌هـای تـوصیـفـی سـنـجـش ♦ تحلیل مدل‌های سنجش مبتنی بر سرمایه بازار ♦ تـحلیـل مـدل‌هـای سنـجـش بـازده دارایی ♦ تـحلیـل مـدل‌هـای سنجـش کـارت امتیازی ♦ تـحـلیـل مـدل‌هـای سنـجـش تـجسـمـی ♦ تـحـلیـل مـدل‌های سنـجـش تـجـویـزی ♦ تـحـلیـل مدل‌های سنجش دارایی‌های دانشی ♦ روش‌هـای تنظیم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـایـه فـکـری و نـامـشـهـود
 
سرمایه فکری و حقوق:
حقوق مالکیت فکری ♦ بنیان حقوقی برندها و علائـم تجـاری ♦ تفاهم‌نامـه هـا و قـراردادهـا ♦ حـق اختـراع، ایـده، امتیـازات انـحصـاری ♦ قواعد همکاری بیـن سازمـانی ♦ مقـررات‌زدایی
 
سرمایه فکری و مدیریت:
منابع و دارایی‌های نامشهود ♦ مدیریت برند ♦ ارتبـاطـات سـازمـانی و مـیـان سـازمـانـی ♦ معمـاری سـامـانه‌ مدیریت سرمایه فکـری ♦ رهیافت‌های جدید در مدیریت دانش ♦ مدیریت فنآوری ♦ دانش مشتری ♦ سازمان‌های یادگیـرنـده ♦ سـازوکارهای اشتراک و خلق دانش ♦ مدیریت سرمایه انسانی ♦ مدیریت نوآوری و مالکیت فکری ♦ مـدیـریـت هـمکـاری‌هـای بیـن سـازمـانی ♦ مهارت‌های مدیر، رهبر و مرشد در اداره دانش سازمانی ♦ مدیریت دانش میان فرهنگی
 
سرمایه فکری و اقتصاد:
احصای سرمایه فکری ملی، منطقه‌ای و شهری ♦ خصوصی‌سازی، آزادسازی و انحصار‌زدایی ♦ سرمایه فکری و بازار سهام ♦ اقتصاد دانشی ♦ سرمایه فکری فرامـرزی ♦ سرمایه فکری و اقتصاد جهـانی ♦ مدیریت مالی و سرمایه فکری
 
سرمایه فکری و جامعه:
سرمایـه فکـری و هویـت ♦ یـادگیـری تجـربی ♦ یادگیری مشارکتی ♦ چارچوب‌های فنی اجتماعی ♦ مدیریـت اخـلاق و فرهنـگ ♦ جـامعه‌ی دانشی ♦ نگاشت، تجزیه و تحلیل و شناخت‌شناسی شبکه اجتماعی ♦ سرمایه فکری‌وفرهنگ‌های قومی و ملی ♦ سرمایه فکری و سیاست‌های مـلـی نـوپردازی
 
سرمایه فکری و کارآفرینی:
احصای سرمایه فکری دانشگاه‌ها مراکز تحقیقاتی، تولیدی، بهداشتی،ورزشی، فرهنگی، هنری و... ♦ سـرمـایـه فـکــری و ارزش‌ آفـریـنــی ♦ فلسفه کسب و کار با رهیـافت‌های سرمایه فکری ♦ مطالعات موردی سرمایه فکری و مدیریت دانش ♦ سـرمـایـه فـکـری و فـضـای مـجـازی


   ملاك‌هاي داوری، دامنه‌ای از اصالت علمي، روش تحقيق و شيوه نگارش تا دربردارندگی تجربیات عملی و قابلیت الگوبرداری، را شامل می‌شود. مقالات و تجربیات منتخب در دو بخش شفاهی و پوستری در زمان برگزاری کنفرانس در سالن اصلي و يا سالن‌هاي جانبي با نظارت پانل‌های تخصصی ارايه خواهند شد. در نهایت با جمع‌بندی نظرات داوران کمیته علمی، پانل‌های تخصصی و شرکت‌کنندگان کنفرانس، مقالات برتر انتخاب‌شده و از نویسندگان مقالات برگزیده با اهدای جایزه، تندیس و لوح تقدیر قدردانی خواهد شد. با توجه به ترجمه هم‌زمان، علاقه‌‌مندان به ارائه مقاله متناسب با محورهای پیش‌‌بینی‌‌شده، می‌‌توانند مقالات انگلیسی یا فارسی خود را با استفاده از راهنمای تهیه مقالات آماده‌‌سازی، از طریق سایت کنفرانس ارسال کنند.

تاریخ‌های مهم کنفرانس:

مهلت ارسال مقالات: ۲۴ مرداد ١٣٩٣
اعلام نتایج داوری:     شهریور ماه ١٣٩٣ 

نتایج نهایی داوری مقالات، از طریق مکاتبه و همچنین سایت کنفرانس در دسترس ارسال‌کنندگان مقاله قرار خواهد گرفت. لینک راهنمای آماده سازی مقالات: فارسی ، انگلیسی
برگزارکنندگان و حامیان
كليه حقوق اين وب‌سايت محفوظ برای کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری
طراحی و اجرا: شرکت آداک